Jogi nyilatkozat

A www.masterdock.hu weblap látogatására és használatára, úgyszintén a weblapon lévő információk felhasználására, a Honlapról elérhető linkekre a jelen HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉS JOGI NYILATKOZATOK és az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az irányadó.

Amennyiben Ön megsérti a jelen HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉS JOGI NYILATKOZATOK bármely részét, azonnal megszűnik az Ön engedélye a Honlap tartalmához való hozzáférésre és azonnal meg kell semmisítenie minden, a Honlapra feltöltött tartalomról készített másolatot.

WEBLAP TARTALMA

A SITEL Kft., mint üzemeltetője a www.masterdock.hu honlapnak mindent megtesz a közzétett információk helyességéért, naprakészségéért és teljesességéért. Az ennek ellenére esetlegesen előfordulhatnak hibák és tévedések, vagy a weblapot ért rosszindulatú támadások, így a weblapon publikált információkból fakadó közvetett vagy közvetlen károkért a SITEL Kft. nem vállal felelősséget.

A Honlapon található információk tájékoztató jellegűek. A jogszabály által előírt rendelkezések betartásán túlmenően nem szavatolunk azért, hogy a Honlapra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, időszerű, vagy megbízható; nem felelünk a használóhoz továbbított tartalom valóságáért, pontosságért vagy teljességéért, továbbá a tartalom hibáiért, hiányaiért, a benne levő tévedésekért. Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget az adat- vagy információtovábbítás bármely okból történő megszakadásáért sem. Honlapon található bármely vélemény, tanács vagy más tartalmi elem helyénvalóságát, teljességét és hasznosságát

A honlapon megjelenő információk nem minősülnek a Ptk. 6:64 § alapján ajánlatnak.

A társaság jelen honlapjának igénybevételével nem valósul meg elektronikus kereskedelmi tevékenység, nem kerül webárúház üzemeltetésre és elektronikus úton történő szerződéskötés sem történik.

Ön tisztában van azzal, hogy a Honlapot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a Honlappal, vagy annak tartalmával, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap használatával.

A Honlap nem irányul olyan személyek felé, akiknek a rá alkalmazandó jogszabályok a Honlap látogatását bármilyen okból tiltják. Ha az Ön számára tiltott a Honlap látogatása, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap látogatásával

SZERZŐI ÉS EGYÉB JOGVÉDELEM

A Honlapra feltöltött tartalom, a Honlapon megjelenő bármely – akár formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett - szellemi tulajdont (védjegy, ipari minta, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen a hozzá tartozó dokumentáció, forráskódok, adatbázisok, reklámfilm, spot, valamint szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai megoldás, ötlet, audio-,video anyag stb. (”Szellemi Alkotás”)a Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, akik valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogok jogosultjai is.

Honlapunk és annak tartalma, elemei szerzői jogi, továbbá védjegyjogi, továbbá a tisztességtelen versenyt tiltó jogi védelem alatt állnak, azokat sem egészben, sem részben, semmilyen módon nem lehet másolni vagy utánozni, beleértve, de nem kizárólagosan a „framing” és a "tükröztetés" (mirroring) útján történő többszörözést is.

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, Szellemi Alkotásra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a Sitel Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. A Honlap semmilyen tartalmi eleme nem értelmezhető úgy, hogy akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, akár másként engedélyezné a szabályzat szerint tiltott használatot.

Ön köteles megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolt jogkezelési adatot minden, az Ön által a tartalomról készített másolaton.

A Honlapra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, alfelhasználási engedély tárgyává tenni, továbbá tilos a Honlapra feltöltött tartalmat többszörözni, módosítani, nyilvánosan előadni, átdolgozni, terjeszteni vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni.

A Honlapra feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése kifejezetten tilos.

A Honlap a reklámokkal, és hirdetésekkel együtt teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

A szerzői és egyéb itt részletezett jogok megsértése polgári jogi és büntetőjogi szankciókat von maga után, és az elkövetőt a teljes közvetlen és közvetett kár megtérítésének felelőssége terheli. 

Hivatkozások

A Honlap tartalmazhat harmadik személyek honlapjára ("Külső Honlapok") mutató linkeket. E linkek csupán az Ön kényelmét szolgálják, a Külső Honlapok tartalmát mi nem ellenőriztük és nem hagytuk jóvá. A Külső Honlapokat más személyek fejlesztik, és határozzák meg azok tartalmát. Amennyiben bármilyen aggálya van a Külső Honlap tartalmával, az azokra mutató linkekkel kapcsolatban, kérem lépjen kapcsolatba az adott Külső Honlap fenntartójával vagy webmesterével. Nem felelünk semmilyen, link útján kapcsolt Külső Honlap tartalmáért, és nem teszünk semmilyen helytállásra vonatkozó nyilatkozatot a Külső Honlap tartalmával vagy bármely oda feltöltött anyag valósághű, pontos voltával kapcsolatban. Fájlok bármely honlapról történő letöltésekor kérjük, legyen elővigyázatos és védje számítógépét a vírusoktól vagy más fertőző programoktól. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön Külső Honlapokhoz vezető linkekre kattint, azt saját felelősségére teszi.

A www.masterdock.hu főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját weboldalán a SITEL Kft., mint a webhely üzemeltetőjének külön hozzájárulása nélkül. Belső oldalakra mutató linkek abban az esetben helyezhetők el, ha ezek az oldal tartalmára semmilyen módosító hatással nincsenek. 

COOKIE

A Honlapról történő letöltésekor kisméretű adatfájlokat (cookie) telepíthet a felhasználó, Igénybe vevő számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ilyen esetekben a webszerverünk olyan nem személyes információkat rögzíthet, mint például a látogatásának napja és időpontja, meglátogatott oldalak, a mi Honlapunkra küldő weboldal címe, használt böngészőprogram (Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome stb.), az operációs rendszerének a típusa (Windows, Mac OS), vagy az internetes hozzáférhetőségének a szolgáltatója. ). Ha Ön nem regisztrálja magát a Honlapon, akkor az Önről gyűjtött információkat névtelenül fogjuk tartani. A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Honlapon lévő valamely információhoz hozzáférhessen. 

Ha jelen Jogi nyilatkozatok bármely rendelkezését egy erre hatáskörrel rendelkező hatóság, bíróság érvénytelennek nyilvánítja, vagy az megszűnik a fenti, megszüntetésről szóló kikötés alapján, ezen részleges érvénytelenség vagy megszűnés nem érinti a a nem érintett részek érvényességét.

Amennyiben jelen Jogi Nyilatkozat valamely rendelkezését nem alkalmazzuk, vagy nem érvényesítjük, az nem minősül az adott vagy más rendelkezésünkre álló jogról való lemondásnak. A joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos, és az adott jogról való lemondás nem tekinthető más jogról való lemondásnak.